บริษัท สุขภัณฑ์ Zhejiang Mesa, Ltd

★เราส่งเสริมคุณค่าของครอบครัวเราเคารพบุคคลและสนับสนุนให้เกิดความพยายามสร้างสรรค์ เราพิจารณาขั้นตอนการสรรหาและการรักษาพนักงานของเราเป็นพิเศษ นั่นคือเหตุผลที่เรามีทีมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและพนักงานของเราอย่างแข็งขัน ในตอนท้ายเราสร้าง Mesa ด้วยกัน

mesa team

mesa team

mesa team